פרויקטים נבחרים

מלון הראל
ירושלים
TEODOR
תל אביב
בניין שקד, שטראוס
פארק תעשיות בר לב
מרכז טכנולוגי
אשדוד
פנורמיק
נתניה
דוד המלך 14
נתניה